Home -> Tag Archives: آموزش نساجی،نرم افزار نساجی،کدینگ در نساجی

Tag Archives: آموزش نساجی،نرم افزار نساجی،کدینگ در نساجی

تعریف کدینگ

یکی از اجزای اصلی یک سیستم برای کارایی و سهولت فهم آن تعریف نشانه ها و کدهای است که به تنهایی و بدون یاری گرفتن از وسیله ای بتوان آن را فهمید و با یک نگاه تجزیه و تحلیل اولیه را انجام داد. در این مبحث میخوایم یکی از راههای تعریف کد در سیستم های اطلاعاتی را آموزش دهیم . …

Read More »